روابط امارات واسراییل

۳ ماه پیش - ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

با وجود موافقت ایران با بازدید آژانس اتمی از دو سایتمشکوک پس از دو سال انتظار که ظاهرا باید باعث کاهش قیمت ارز میگردید, ولیکن دوتحول دیگر که نقش اساسی در عرضه ارز ایران دارد و  باعث نگرانی در بازار و در نتیجه روند افزایشیدر قیمتها شده است. روابط گرم عراق با آمریکا بدنبال سفر نخست وزیر این کشور بهآمریکا و روابط امارات واسراییل و بمب گذاری دیرزو در امارات.همچنین روند کاهشیشاخص بورس تهران که منجر به تحولات زیادی در بازارهای موازی از جمله ارز خواهد شد.بنظر میرسد دولت با افزایش کنترل شده قیمت  ارز در تلاش است که از سقوط بازار بورس تهران وفجایع سیاسی اقتصادی و امنیتی مرتبط با آن جلوگیری کند . 

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL