شتاب صعودی قیمت ارز

۲ ماه پیش - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
حدود دو سال است که اقتصاد کشور بدون نفت اداره میشود و این باعث افزایش شدید کسر بودجه دولت و به تبع آن نقدینگی و پایه پولی شده, همچنین فرار سرمایه , انتظارات تورمی و کرونا نیز فشار سنگینی را بر بازار ارز وارد نموده است. ولیکن متغیری که طی روزهای گذشته باعث شتاب صعودی قیمت ارز شده , خروج سرمایه ها از بازار بورس میباشد. بنظر میرسد ادامه سقوط  بازار بورس علارغم تلاش های همه جانبه دولت اجتناب ناپذیر است.از سوی دیگر نتیجه انتخابات آمریکا در یک ماه آینده تاثیر تعیین کننده ای در جهت بازار ارز خواهد داشت

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL