تحولات پس از افزایش قیمت بنزین

۱۲ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

تحولات پس از افزایش قیمت بنزین یکبار دیگر پیچیدگی شرایط کشور را نمایان ساخت بطوریکه نشان داد اگرحکومت در مقابل فشارهای خارجی بعضا انعطاف دارد, تحمل هیچ گونه اعتراض داخلی را ندارد. طی ده روز گذشته ۸ درصد ازارزش  پول ملی کاهش یافته و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در ماههای آینده به تدریج نمایان خواهد شد. با توجه به شرایط نامطلوب ارزی و بودجه کشورکه بخشی از آن توسط حسن روحانی بیان گردید, بانک مرکزی هرچند هم اکنون نیز هنرمندانه بازار ارز را مدیریت میکند ولیکن در بلند مدت معجزه نمیتواند بکند

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL