متغییرهای اقتصاد کلان

۱۲ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

طی چند هفته گذشته حدود ۱۸ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافتهکه دلایل آن عبارتند از ۱- ادامه فشار حداکثری تحریمهای آمریکا و تشدید وضعیت بد تمام متغییرهای اقتصاد کلان پس ازاعتراضات آبان ماه ۲- سقوط دولت عراق و ادامه اعتراضات ضد ایرانی ۳- سختر شدناقامت اتباع ایرانی در ترکیه و همچنین بستن حسابهای بانکی ۴- افزایش تقاضای فصلی ارزدر ماه دسامبر ۵- افزایش نرخ برابری پوند نسبت به سایر ارزها پس از پیش افتادن حزبمحافظه کاردر نظرسنجیهای انتخاباتی هفته آینده بریتانیا. 

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL