اجلاس ناموفق اوپک

۱۴ ماه پیش - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

ویروس کرونا تاکنون بحران بزرگی درایران و چند کشورایجادکرده و باعث مختل شدن عملکرد بازارشده که ممکن است چندین ماه نیزادامه داشته باشد.پس ازطی مدت مذکور شاهد تحولات زیر خواهیم بود که فشار زیادی بر اقتصاد و بازارارزوارد خواهد کرد.۱- کاهش شدید رشد اقتصادی چین بعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران۲- اجلاس ناموفق اوپک و بدنبال آن کاهش شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی بعنوانمنبع اصلی درآمد ارزی کشور ۳- کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بواسطه صدمه به کلاقتصاد بخصوص بخش خدمات ودر نتیجه تشدید کسر بودجه دولت. با فرض ثابت بودن شرایطسیاسی , اپیدمی ویروس کرونا باعث افزایش قیمت ارز درمیان مدت و بلند مدت خواهد شد. 

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL