loader

بازار ارز و بورس تهران

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۵۱ ماه پیش
دولت ایران تمام تلاش خود را کرده تا نقدینگی را به سمت بازار بورس سوق دهد که تاکنون در این زمینه موفق هم  بوده ولیکن این رویا , پایانی دردناک بخصوص برای تازه واردین به بورس خواهد داشت. بنظر میرسد تا زمانیکه بورس صعودی است  بازار ارز بطور طبیعی رشدی نخواهد داشت چراکه  با قیمت نفت ۱۰-۱۵ دلاری باید قیمت ارز خیلی بیشتر از ارقام کنونی باشد. این در حالی است که تمام بورسهای دنیا با وجود حمایتهای بسیار ,نزولی بوده است .همچنین پیش بینی میشود شروع تدریجی فعالیتهای اقتصادی در بریتانیا نیز در این هفته اعلام شود که منجر به بالا رفتن ارزش پوند خواهد شد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53