loader

Bazar arz (pound) ۱۹ Oct

۱۴۰۰/۰۷/۲۷ - ۳۲ ماه پیش
ابراهیم رئیسی از کسری بودجه، وضعیت نامناسب خزانه، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هزینه جدید برای اقتصاد با طرح ساخت مسکن و احتمال تداوم تورم البته با رشد کمتر صحبت کرده که همه این‌ها سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای برای بازار ارز به همراه خواهد داشت که در صورت تاثیرگذاشتن روی آن، ممکن است این تاثیر به بازار طلا هم سرایت کند.با وجود این، او از مذاکرات و کاهش خطر کرونا هم صحبت کرد که پیام‌های کاهش نااطمینانی برای بازارها را دارد. اما در مجموع به نظر نمی‌رسد که این دو عامل بتواند بر آن پنج پیام مهم حاوی نااطمینانی غلبه کند.مجموع این اظهارات او به اینجا ختم می‌شود که او می‌پذیرد ممکن است تصمیمات تورم‌زا دولت بگیرد اما به گفته خودش کمترین آثار تورمی را خواهد داشت. با این روند به نظر می‌رسد انتظار کاهش یا روند نزولی شدید در بازاری مثل دلار را نمی‌توان داشت اما دولت به دنبال آن است که یک روند باثبات در اقتصاد طی شود که البته در این مسیر چالش‌هایی مهمی دارد که شاید اجازه ندهد همه اتفاقات دقیقا طبق انتظار دولت پیش برود

Daniel Exchange
Best Sarafi irani dar london uk
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53