loader

Bazare arz (pound) ۸ Jan

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - ۲۹ ماه پیش
در هفته‌ای که گذشت دلار مرز مهمی را پشت سر گذاشت. قیمت دلار که از ابتدای هفته گذشته روند کاهشی نسبتا پر شیبی را شروع کرده بود، در روز‌های آخر هفته نیز با ادامه انتشار اخبار مثبت حول محور مذاکرات هسته‌ای به ریزش خود ادامه داد.کارشناسان بازار ارز درباره ورود قیمت دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی نظرات گوناگونی داشتند. عده‌ای ‌قیمت دلار را در این کانال به واسطه حال و هوای فضای رسانه‌ها دانسته و بر این باورند که حضور دلار در این کانال می‌تواند بسیار شکننده باشد، به صورتی که با انتشار اخبار جدید مثبت یا منفی از فضای مذاکرات هسته‌ای در روز‌های آینده قیمت دلار می‌تواند دوباره افزایش یا کاهش داشته باشد.این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بازار ارز معتقدند کانال ۲۸ هزار تومانی می‌تواند محل استراحت جدید قیمت دلار باشد، این افراد با اشاره به این نکته که میانگین نسبی قیمت دلار کاهش یافته و نرخ تعادل بازار ارز کانال جدید ۲۸ هزار تومانی است، همچنان بر این باورند که کانال ۳۰ و ۲۹ هزار تومانی دیگر نرخ تعادل بازار نیست و قیمت این ارز می‌تواند برای مدتی در کانال جدید توقف کند تا شرایط بازار برای ادامه روند ریزش کشش مورد نیاز را پیدا کند.بازار ارز قیمت را در کانال ۲۸ آغاز خواهد کرد و با توجه به اخبار وین، کانال خود را خواهد شناخت. اخبار منتشر شده در روز‌های پایانی هفته گذشته تاثیر بسزایی در از دست رفتن حمایت ۲۹ هزار تومانی قیمت دلار داشت. در ساعات پایانی روز سه‌شنبه گذشته بود که خبرگزاری عرب‌نیوز با انتشار مطلبی تحت عنوان علاقه انگلیس به احیای کامل برجام، انتظارات جامعه و بازار را نسبت به حصول توافق جدید افزایش داد

Daniel Exchange
Best ( behtarin ) Sarafi irani dar london england uk
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53