loader

Bazare arz (pound) ۳۱ Jan

۱۴۰۰/۱۱/۱۱ - ۲۸ ماه پیش
پس از افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی روز ابتدایی هفته، قیمت دلار به مرز کانال‌های ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی بازگشت. شاخص بازار ارز در نرخ تعادلی جدید در دو هفته اخیر متوقف شده است.کارشناسان بازار ارز از عدم کشش قیمتی دلار در سطوح قیمتی بالاتر یا پایین‌تر سخن گفتند.به نظر می‌رسد تا زمان رسیدن اخبار جدید تاثیرگذار بر بازار ارز از مذاکرات هسته‌ای وین دلار تمایلی به تغییر کانال ندارد. سکه امامی نیز با توقف طولانی مدت خود در کانال ۱۲ میلیون تومانی، قیمت تعادلی خود را در اواسط این کانال به تثبیت رساند. اسکناس آمریکایی در دومین روز هفته جاری در سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان معامله شد.دیروز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه دلار در بازار آزاد تهران با کاهش قیمت کار خود را آغاز کرد. قیمت ساعات اولیه بازار دیروز با ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در حوالی ۲۸ هزار و ۵۰ تومان تعیین شد.در ادامه روز نیز این کاهش قیمت ادامه داشت. به صورتی که در اواسط ساعات کاری دیروز قیمت دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی و سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان نیز سرکی کشید.اما نهایتا و در اواخر ساعات کاری یکشنبه دلار نتوانست قیمت خود را زیر مرز ۲۸ هزار تومانی تثبیت کند و در همان حوالی ارقام ۲۸ هزار تا ۲۸ هزار و ۵۰ تومان به کار خود پایان داد.کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران این کاهش قیمت دلار و رسیدن به سطح تعادلی روز‌های پیشین را ناشی از کمبود کشش افزایشی این ارز برای سطوح قیمتی بالاتر دانستند.این افراد همچنین با ناموفق خواندن تلاش افزایشی دلار در روز شنبه معتقدند که این ارز حدود دو هفته است که نرخ خود را ‌بین سقف مقاومتی ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان تا کف حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کرده است و عبور از این ‌ کریدور نیازمند اخبار جریان‌ساز مهم و موثق است.در نتیجه با در نظر گرفتن تحلیل‌های این کارشناسان می‌توان دریافت که در صورت ادامه یافتن فضای خلوت رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای در روز‌های آینده، قیمت اسکناس آمریکایی می‌تواند روز‌های بیشتری را در مرز دو کانال ۲۷ و ۲۸هزار تومانی به استراحت بپردازد.از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بازار ارز تهران نیز با اشاره به تلاش‌های بی‌نتیجه شاخص بازار ارز هم در جهت افزایش و هم در کاهش قیمت طی هفته‌های گذشته بر این باورند که قیمت دلار در نرخ تعادلی مناسب بازار قرار دارد.این افراد همچنین معتقدند حتی در صورت انتشار اخبار مهم و جهت‌دهنده از فضای سیاست خارجی کشور نیز ممکن است دلار نمایش قابل توجهی از خود نشان نداده و نهایتا با فاصله گرفتن از کانال ۲۸ هزار تومانی در اواسط کانال ۲۷ هزار تو‌مانی به نوسان بپردازد که البته مخالفان این تئوری با اشاره به خود‌داری تعداد زیادی از متقاضیان ارز از خرید در این بازار معتقدند که حجم دقیق عرضه و تقاضا به‌واسطه سکوت خبری فضای مذاکرات هسته‌ای قابل اندازه‌گیری نیست و در نتیجه قیمت حال حاضر را نمی‌توان نرخ تعادلی واقعی بازار ارز دانست. این افراد همچنین در توجیه نظر خود به کاهش چشمگیر حجم معاملاتی بازار ارز تهران در دو ماه گذشته اشاره کردند

Daniel Exchange
Best ( behtarin ) Sarafi irani dar london england uk
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53