loader

Bazare arz (pound) ۲۷ Feb

۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - ۲۶ ماه پیش
همان‌گونه که شاهد بودیم قیمت نفت رو به فزونی گذاشته است. درست است که ایران به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را به اندازۀ مورد نیاز ارزی بفروشد.- اگر آمریکا به حمایت جدی از دولت اوکراین برنخیزد و آنها را تنها بگذارد، زمینۀ تحقیر در ادبیات اصول‌گرایی فراهم خواهد شد چندان که خواهند گفت آمریکا متحدان خود را تنها می‌گذارد و دل به آن نبندید.چنانچه مذاکرات احیای برجام در وین با شکست رو به رو شود و شورای حکام پروندۀ ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بفرستند این بار احتمال وتوی روسیه وجود دارد. هر چه قدرت‌های بزرگ جهان با هم درگیر باشند فرصت تنفس و استفاده از این شکاف را به کشورهای دیگر می‌دهند. اختلاف قدرت‌های بزرگ به سود ایران است و این فقره فراتر از آن است که در ایران چه طیفی سر کار باشد.اشاره «عصر ایران» به موضوع «تحقیر غرب‌گرایان» در حالی است که خود این طیف،‌اسباب ابراز حقارت و اعتراض منتقدان را فراهم کرده‌اند؛ چنان که همواره مدعی اتکای به غرب و سپردن اختیار خود به آنها بوده‌اند و حتی پس از خیانت آمریکا و غرب به اشرف غنی در افغانستان و زلنسکی در اوکراین، باز هم سنگ آمریکا و غرب را به سینه می‌زنند

Daniel Exchange
Best ( behtarin ) Sarafi  irani dar london england uk
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53