loader

صد روز مانده به انتخابات آمریکا

۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۴۷ ماه پیش

هفته گذشته با اعلام اینکه مهلت صادرکنندگان به سرآمده و آن‌ها باید هرچهزودتر ارز‌های خود را عرضه کنند  و همزمان عرضه ۳۰۰ میلیون یورو در سامانه نیما,قیمت دلار کاهش شدیدی یافت ولیکن مشخص بود که این مانورهای موقتی نمیتواند جریاناصلی بازار را تغییر دهد. برای پی بردن به وخامت اوضاع , رقم مذکورمعادل ارزش حدودی صادرات یکروز نفت خام ایران دراوج درآمدهای نفتی در زمان آقای احمدی نژاد بود. هر چند در نظرسنجیها ۱۰۰ روز مانده به انتخابات آمریکا جو بایدن ازترامپ سبقت گرفته ولیکن هنوز پیش بینی در این زمینه خیلی زود است. هرچند شاخص بورستهران هنوز صعودی است ولیکن یک در میان شاخص منفی میخورد این بدان معناست که بورستهران به پایان روزهای رویایی خود نزدیک میشود و با ریزش بازار بورس بزرگترین معضلاقتصادی سیاسی و امنیتی را برای دولت رقم خواهد زد. 

WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53