loader

زنگ خطر افزایش قیمت دلار به صدا درآمد

۱۴۰۲/۰۸/۰۳ - ۷ ماه پیش
روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در ۴ ماه نخست سال جاری ۳۷ درصد از منابع بودجه تامین نشده است. طبق این گزارش دولت تا پایان تیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برداشت داشته است. از طرف دیگر اگرچه دولت مدام تاکید می‌کند که توانسته فروش نفت را افزایش دهد اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تحقق درآمدهای نفتی در این چهار ماه کمتر از ۵۰درصد بوده است.گزارش پیش بینی کرده اقتصاد ایران تا پایان سال با کسری ۲۰ تا ۳۰ درصدی بودجه مواجه است و در صورت استقراض از بانک مرکزی، این روند باعث شارژ پایه پولی خواهد شد.کسری بودجه همان هشداری بود که پیش از این کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده و گفته بودند که اقتصاد ایران امسال با کسری بودجه بالایی مواجه می‌شود و این کسری بودجه می‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار شود. به همین دلیل این گزارش با صحه گذاشتن بر نگرانی کارشناسان، زنگ خطری برای افزایش قیمت دلار است


Sarafi Daniel 
Best ( Behtarin pound ) Sarafi Irani ( iranian ) dar Finchley london england uk
صرافی دانیال
بهترین صرافی تبدیل پوند و پنج ستاره ایرانی در فینچلی لندن


WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53