loader

جنگ غزه

۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۵ ماه پیش
هر چند از ابتدای جنگ غزه مقامات حکومتی خواهان فاصله گرفتن از دخالت مستقیم در این جنگ را داشته ولیکن در مناظره دیروز پنج نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا, همگی موضع بسیار تند در قبال ایران اتخاذ کردنند. بنظر میرسد بعد از پایان جنگ غزه ,شکل خاورمیانه مانند قبل نخواهد بود و نقش ایران در تجهیز گروههای شبه نظامی نیابتی در مرکز این تحولات خواهد بود. این به معنی افزایش فشار و حتی حمایت از حمله نظامی در صورت به قدرت رسیدن جمهوری خواهان خواهد بود. پیش بینی میشود بازار ارز نیز مثل قبل از جنگ غزه آرام نبوده و نوسانات رو به بالا را تجربه خواهد کرد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53