loader

نوسان‌گیری از دلار در وقت مرده بازار

۱۴۰۲/۰۸/۲۲ - ۶ ماه پیش
قیمت دلار روز گذشته کاهش ۵۰ تومانی داشت و با رقم ۵۱ هزار و ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان معامله شد. پیشکسوتان بازار ارز در انتظار نتیجه سفرهای سیاسی روزهای اخیر رئیس جمهوری به عربستان و پس از آن به تاجیکستان و ازبکستان هستند. آنها معتقدند این موضوع بازار ارز را فریز و خرید و فروش را با ریسک بالایی همراه کرده است.تحلیلگران بازارهای مالی محدوده ۵۰ هزار تومانی را منطقه تثبیت شده قیمت دلار می‌دانند. آنها کف ۵۰ هزار تومان را منطقه حمایتی و سقف۵۳ هزار تومانی را منطقه مقاومت این اسکناس در نظر می‌گیرند. آنها سقف نوسان قیمت دلار را کوتاهتر از هفته‌های گذشته می‌دانند و می‌گویند قیمت در محدوده‌ای مشخص به نفع نوسان‌گیران است. این افراد در حمایت می‌خرند و در مقاومت می‌فروشند و این عمل را در طول روز چندین بار انجام می‌دهند.کارشناسان اقتصادی کریدور ۵۰ برای دلار را تا انتخاب مجلس در اسفند پایدار می‌دانند و معتقدند سیاست‌گذار تا آن زمان به سرکوب قیمت ادامه می‌دهد.موضوع درگیری در منطقه خاورمیانه همچنان مهمترین سیگنال برای افزایش قیمت، در بازارهای مالی است. گفتنی است در معاملات دو روز اخیر بازار ارز، تمایل معامله‌گران به خرید بیش از فروش بود. فعالان این بازار در روزهای اخیر ترجیح می‌دهند صبر کنند تا برخی اخبار سیاسی وضوح بیشتری بگیرد.گفتنی است روز گذشته قیمت دلار در بازارهای مجاور کاهش داشت. روز یکشنبه قیمت دلار سلیمانیه با کاهش ۲۰۰ تومانی روی قیمت ۵۰ هزار ۲۷۰ تومان ایستاد. دلار هرات نیز کاهش ۹۰ تومانی داشت و با قیمت ۵۱ هزار و ۵۰ تومان معامله شد

Sarafi Daniel 
Best ( Behtarin pound ) Sarafi Irani ( iranian ) dar Finchley london england uk
صرافی دانیال
بهترین صرافی تبدیل پوند و پنج ستاره ایرانی در فینچلی لندن


WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53