loader

کاهش ۲۰ درصدی در قیمتها

۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ۴۴ ماه پیش
قدرت منحصر به فرد اقتصادی ,سیاسی و نظامی آمریکا باعث شده نتیجه انتخابات آمریکا برای مردم دنیا بخصوص کشورهای غیر دوست مانند روسیه , کره شمالی و ایران مهمتر باشد. بواسطه تحریمهای شدید فعلا در ایران همه چیز موکول شده به نتیجه انتخابات در هفته آینده که به احتمال زیاد جو بایدن پیروز آن خواهد بود.  پیروزی بایدن باعث کاهش ۲۰ درصدی در قیمتها  به غیر از مسکن و مستغلات میشود و بازار ارز وارد دوره انتظار میگردد. با توجه به زمان کم باقی مانده از عمر دولت روحانی و حمایتهای اخیر از وی , حاکی از این است که حاکمیت خود را اماده میکند که در صورت پیروزی بایدن مذاکرات را با دولت روحانی شروع کند 
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53