loader

ترور فخری زاده

۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۴۴ ماه پیش
ماه دسامبر از سه جهت مهم است .بنظر میرسد آمریکا و اسراییل با هدف سخت تر کردن برگشت دولت بایدن به برجام اقداماتی را در دستور کار خود دارند ولیکن بعید است به هدف خود که همان تحریک ایران به عکس العمل جدی است برسند. مصوبه دیروز مجلس با مخالف شدید دولت روبرو شد لذا روند نزولی قیمت ارز که در پی ترور فخری زاده متوقف شده بود ادامه خواهد یافت. با تایید رسمی ریاست جمهوری بایدن در روز ۱۴ دسامبر توسط نمایندگان کالج الکترال قیمت ارز کاهش بیشتری خواهد یافت. ارزش پوند نیز که به بالاترین رقم طی دو سال گذشته رسیده بستگی به نوع توافق نهایی با اتحادیه اروپا در مورد برگزیت در اواسط  دسامبر دارد. تصویب و شروع تزریق عمومی واکسن کرونا در بریتانیا و سایر کشورها در ماه جاری نیز از اهمیت ویژه ای برخودار است
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53