loader

آقای رئیسی ریاست جمهوری

۱۴۰۰/۰۴/۰۴ - ۳۵ ماه پیش
مصاحبه تقریبا خالی از محتوای آقای رئیسی و کاهش قیمت ارز در روز اعلام نتایج (در حالیکه در روزهای قبل از انتخابات نرخ ارز صعودی بود) حاکی از آن است که طراحان انتخابات برای بعد از آن نیز برنامه ریزی کرده اند. لذا با یکدست شدن تمام ارکان اصلی کشور و با فرض فروکش کردن چالش‌های درون حاکمیتی و به ثمر نشستن برجام ،حداقل تا دو سال آینده قیمت ارز از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود،تورم کاهش یافته ،بورس اندکی رونق میگیرد و ساخت و ساز مسکن با حمایت ویژه دولت فعال خواهد شد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53