loader

تغییر رییس بانک مرکزی

۱۳۹۷/۰۵/۰۴ - ۷۱ ماه پیش
انتصاب دکتر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که ایشان یک ماه پیش به عنوان سفیر ایران در چین منصوب شده بود. قبول این مسئولیت  در این شرایط بحرانی دست کمی از خود کشی ندارد و به همین دلیل هیچ کسی در داخل حاضر به قبول این مسئولیت نشد. به زبان ساده در طرف تقاضا مهم ترین عامل ناامیدی به آینده است که باعث افزایش تقاضای ارز و طلا شده و در طرف عرضه پیش بینی کاهش قابل توجهی درامدهای ارزی کشور است که هر دو اینها خارج از کنترل بانک مرکزی است. تغییر تیم اقتصادی دولت شاید بتواند در کوتاه مدت قدری در کنترل قیمتهای ارز موثر باشد ولی در بلند مدت عرضه و تقاضا کار خود را انجام میدهند
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53