loader

صادرات نفت ایران

۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۷۳ ماه پیش
پس از خروج آمریکا از برجام اغلب شرکتهای تراز اول اروپایی تصمیم به ترک معامله با ایران گرفته اند . در این میان بانکها و موسسات کوچک هنوز تمایل به ادامه فعالیت دارند که روزنه اتصال به سیستم بانکی و مالی جهان را در حداقل ممکن فراهم میکند.در این میان بعید بنظر میرسد اقدامات اتحادیه اروپا شرکتهای خریدار نفت ایران در اروپا را مجاب به ادامه خرید نفت ایران کند لذا تا یک سال آینده حدود ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت به اروپا قطع خواهد شد. چین و هند نیز مانند سابق حداکثر استفاده را خواهند کرد و بجای پرداخت پول نفت خواستار فروش کالاهای بی کیفیت خود به ایران خواهند شد.پیش بینی میشود با کاهش صادرات نفت ایران قیمت ارز نیز روند صعودی به خود بگیرد ولیکن بنظر نمیرسد حداقل تا ۶ ماه آینده جهش ناگهانی مانند ۶ ماه گذشته داشته باشد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53