loader

سیستم ارزی شناور مدیریت شده

۱۳۹۷/۰۵/۱۵ - ۷۱ ماه پیش
مهمترین نکات سیاست جدید ارزی دولت شامل ۱-عرضه ارز ۴۲۰۰ تومنی متوقف میشود.۲-خرید و فروش ارز بصورت آزاد در سامانه نیما بین عرضه کنندگان ومتقاضیان عمده ارز صورت میگیرد ۳- صرافیها جهت خرید و فروش ارز بصورت محدود از جمله ارز مسافری مجدد بازگشایی میشود .در واقع سیستم جدید ارزی بنام  شناور مدیریت شده شناخته شده و بسیار کارآمدتر از شرایط قبلی است. پیش بینی نتیجه سیستم جدید از یک سو بستگی به عملکرد آن و از سوی دیگر زمانیکه تحریمها درآمد ارزی کشور را به صفر نزدیک کند دارد.در مجموع بانک مرکزی کار بسیار دشواری در پیش دارد ولیکن حداقل بنظر میرسد که طرح جدید در کوتاه مدت باعث تثبیت قیمت دلار حدود ۱۰۰۰۰ تومان شود ولی در بلند مدت نمیتواند از رشد قیمت ارز جلوگیری کند هرچند دیگر شاهد شک در قیمتها مانند انچه که در هفتهای گذشته دیده شد نخواهیم بود
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53