loader

عدم کارایی بازار ثانویه

۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - ۷۰ ماه پیش
بدلیل عدم کارایی بازار ثانویه ,همچنان بازار آزاد قیمت گذاری واقعی ارز را بعهده دارد . پس از چند روز کاهش نسبی مجددا قیمتها روند صعودی به خود گرفته است. طرحهای عجولانه دولت جهت کنترل قیمتها در بازار ارز کارایی لازم را ندارد. این در حالیست که بدلیل نزول سرمایه های اجتماعی در ایران ,فشارهای همه جانبه آمریکا بر پیکر نیمه جان اقتصاد ایران از دور پیش تحریمها بیشتر احساس میشود. در صورتیکه دولت تا ماه نوامبر موعد تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا ,موفق به کنترل بازار ارز نشود ,رشد شدید قیمتها دور از ذهن نخواهد بود
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53