loader

کاهش قیمتها

۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۷۱ ماه پیش
غیبت یکماهه بانک مرکزی در تنظیم بازار باعث رشد بی رویه قیمت ارز شد و صدمات جبران ناپذیری وارد کرد. بدنبال نشست سران قوا در مورد بازار ارز و آزادی معاون سابق ارزی بانک مرکزی ,بنظر میرسد بانک مرکزی تضمین های لازم جهت دخالت در بازار را بدست آورده و این باعث شکستن حباب قیمتی در کوتاه مدت شده ولیکن در بلند مدت قانون ساده عرضه و تقاضا کار خود را خواهند کرد. شرایط سخت تحریمهای پیش رو عرضه ارز را کاهش خواهد داد و  وجود نقدینگی بالا و عدم اطمینان به آینده تقاضا را بالا خواهد برد و این بمعنای تداوم روند صعودی قیمتهای ارز در بلند مدت
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53