loader

حرکت سینوسی قیمت ارز

۱۳۹۷/۰۷/۱۴ - ۶۹ ماه پیش
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز باعث کاهش بیشتر قیمتها شده بطوریکه قیمت دلار به حدود ۱۳۵۰۰ و سکه به ۴ میلیون رسیده است. حرکت سینوسی قیمت ارز به نفع هیچ کس نیست و لذا دولت باید نگاه بلند مدت به ثبات بازار ارز داشته باشد. بنظر میرسد این بار نیز سیاستمداران برای اقتصاد تصمیم گرفته اند و لذا بانک مرکزی سعی در کاهش حداکثری قیمت ارز تا تاریخ ۴ نوامبر به منظور بی اثر نشان دادن تحریمها دارد, ولیکن حفظ قیمت ارز در بلند مدت در قیمتهای پایین محال است. این به معنای تکرار  اشتباهات قبلی و حرکت مجدد سینوسی قیمتهای ارز در بلند مدت میباشد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53