loader

آرامش بازار ارز

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ - ۶۸ ماه پیش
خوشبختانه مدتی است که بازار ارز از آرامش نسبی برخودار است بطوریکه قیمت دلار در حدود ۱۴۰۰۰ تومان در نوسان است. در این خصوص موارد ذیل را به ترتیب اهمیت میتوان ذکر کرد,۱- افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزی جهت تنظیم بازار ۲-  و نشست پاریس۳- دستگیری های اخیری که در بازار ارز رخ داده است ۴-کاهش نرخ حواله درهم امارات. بنظر میرسد این وضعیت بازار حداقل تا ۴ نوامبر ادامه یابد FATFتاثیر مثبت تصویب
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53