loader

پیش بینی بازار پس از چهارم نوامبر

۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۶۷ ماه پیش
با توجه به تعطیلات هفته گذشته در ایران و تعطیلی بازارهای جهانی در دو روز گذشته در واقع امروز ۱۲ نوامبر اولین روز کاری اصلی پس از اعمال تحریمهای آمریکا در روز چهارم نوامبر میباشد. همواره بازار پس از این روزهای خاص روند نزولی داشته لذا امروز نیز قیمتها کاهش یافته و دلار به حدود  ۱۳۸۰۰ تومان رسیده است. با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور و معافیت نفتی صادر شده به ۸ کشور جهت واردات نفت ایران بنظر میرسد قیمت دلار طی ۶ ماه آینده بین ۱۳۵۰۰-۱۴۵۰۰ در نوسان باشد. آمریکا اعلام نموده که معافیت صادر شده موقتی و بدلیل شرایط فعلی بازار نفت است و هدف به سفر رساندن صادرات نفت ایران در دستور کار قرار دارد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53