loader

اعدام سران بازار سکه

۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۶۹ ماه پیش
چرا با وجود اخبار منفی در روزهای اخیر مانند تاکید مجدد مقامات بلند پایه آمریکا برادامه فشار اقتصادی برایران وهمچنین قطع همکاری سوئیفت , قیمت ارز سیر نزولی داشته است!؟ هرچند جزئیات اعدام امروز دو نفر از سران بازار سکه برای ما روشن نیست ولیکن این نشان ازعمق سوء استفاده افراد از ضرب الاجل های اعلامی در خصوص تحریمها را دارد. منابع مالی کشور بجای اینکه به سمت تولید سوق داده شود در خدمت خرید و فروش ارز و سکه قرار گرفته لذا بعد از سپری شدن ضرب الاجل چهارم نوامبر و اعدام دو نفر و با وجود اخبار منفی, قیمتها سیر نزولی داشته است. هرچند امروز قیمت دلار به ۱۳۰۰۰ تومان کاهش یافت ولیکن پیش بینی میشود طی شش ماه آینده بین ۱۳۵۰۰-۱۴۵۰۰ تومان در نوسان باشد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53