loader

تحولات ارزی چند هفته گذشته

۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۶۶ ماه پیش
تحولات ارزی چند هفته گذشته حاکی از تلاش بانک مرکزی در مدیریت قیمت دلار در محدوده ۱۰-۱۱ هزار تومان دارد. با وجود کاهش قیمت و صادرات نفت و همچنین انتظارات شدید تورمی، مدیریت بازار ارز در قیمت‌های کنونی در بلند مدت پرهزینه و به عبارتی غیر ممکن خواهد بود لذا پیش بینی می‌شود قیمت دلار در سال جدید روند صعودی داشته و حداکثر به ۱۵ هزار تومان برسد . از سوی دیگر تحولات مربوط به برگزیت در هفته های پیش رو نقش مهمی در تعیین ارزش پوند خواهد داشت
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53