loader

نوسان ارزش پوند

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ - ۶۴ ماه پیش
­قانونگذاران انگلیسی در روز پنجشنبه به راهبرد ترزا می، نخست وزیر انگلیس در زمینه برگزیت رای مخالف دادند و شکستی دیگر را برای وی رقم زدند. لذا ارزش پوند به پایین ترین طی یکماه گذشته ۱.۲۷۹ رسید و احتمال کاهش بیشتر نیز می رود. اجلاس اف ای ت اف در هفته  بعد و بررسی وضعیت ایران نیز در تعیین قیمتها موثر خواهد بود
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53