loader

بازار ارز در تعطیلات نوروز

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۶۵ ماه پیش
پارلمان بریتانیا برای دومین بار طرح برگزیت خانم می مخالفت کرد. بنظر میرسد با ادامه رای گیری در پارلمان امشب و فردا شب در نهایت ضرب‌العجل خروج تا سال ۲۰۲۰ تمدید شود چرا که خروج بدون توافق برای اقتصاد بریتانیا فاجعه بار خواهد بود. نوسان ارزش پوند در این دو روز ادامه خواهد یافت ولیکن در نهایت و با فرض تمدید مهلت برگزیت در حدود ۱.۳۲  نسبت به دلار در روز جمعه خواهد رسید. با توجه به تعطیلات نوروز بنظر میرسد قیمت دلار تا یک ماه آینده در محدوده ۱۳۰۰۰ تومان در نوسان باشد 
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53