loader

پیش بینی میشود بازار ماههای آینده

۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۶۲ ماه پیش

مدتی است قیمت دلار دراطراف ۱۵۰۰۰ تومان حرکت رفت و برگشتدارد.۱- با توجه به حجم وسیع اخبار منفی و روندهای قبلی درشرایط مشابه, ماندن قیمتدر این سطح  بیشترشبیه معجزه است.۲-همانگونه که قبلا نیز گفته شد این میتواند به دو دلیل باشد ,اول مدیریت هوشمندانه بانکمرکزی بر بازار و دوم سرعت بالای افزایش قیمت دلار از ۳۰۰۰ به ۱۵۰۰۰ هزار طی دوسال گذشته ودر نهایت از نفس افتادن بازارارز درروزهای اخیر ۳- با فرض عدم بروزدرگیری نظامی و خروج ایران از برجام پیش بینی میشود طی ماههای آینده قیمت دلاربهاخبار سیاسی واکنش نشان دهد ولیکن قیمت دلار از کانال ۱۵۰۰۰ تومن خارج نشود. 

WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53