loader

دلایل کاهش قیمت ارز

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۶۰ ماه پیش
دلایل کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر بشرح ذیل است:۱- کاهش تنش سیاسی بخصوص سفر نخست وزیر ژاپن , هرچند خطر جنگ منتفی است ولیکن فشارهای اقتصادی ادامه خواهد یافت آخرین نمونه آن تحریم بخش بزرگی از صنعت پتروشیمی که دیروز اعمال شد ۲- مدیریت بازار توسط بانک مرکزی و خبرتشکیل بازارمتشکل ارزی ۳- کاهش نسبی بیشترارزش پوند بواسطه برگزیت . به نظر می‌رسد در حال حاضر بازار واقعی ارز ایران کشش قیمت بیش از ۱۵ هزار تومان را ندارد و بنابراین خرید‌ها در این نقطه به مرحله اشباع می‌رسند ویا بیشترآن‌ها متوقف می‌شوند. با توجه به مطالب بالا و مشروط به اینکه تحول مهمی دیگری رخ ندهد, پیش بینی میشود طی ماههای آینده قیمت دلار بین ۱۳-۱۵ هزار تومان باشد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53