loader

عامل اصلی تثبیت نسبی قیمت ارز

۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۵۹ ماه پیش
دنیای اقتصاد عامل اصلی تثبیت نسبی قیمت ارز را نزدیکی قیمت در بازار ثانویه و بازار آزاد میداند.دلار نیمایی که پیش از عید در حدود ۹ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت‌گزاری می‌شد هم‌اکنون در سطح ۱۱ هزار تومان قرار دارد. به این ترتیب فاصله دلار آزاد و نیمایی در حدود ۱۲ درصد است، در حالی که در آخرین روز کاری سال گذشته این میزان به ۴۵ درصد می‌رسید. با استناد به برخی اخبار به نظر می‌رسد بازارساز قصد دارد با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را یکی کند. همزمان با ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت دلار نیمایی از ابتدای سال از دو مرز ۱۰ و ۱۱ هزار تومانی عبور کرده است. هر چه قدر فاصله دو نرخ دلار به هم نزدیک شود تمایل صادرکنندگان به عرضه دلار بیشتر خواهد شد و همین نکته می‌تواند ابزار بازارساز برای کنترل بازار داخلی را قدرتمندتر سازد
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53