loader

افت شدید قیمتها

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۶۱ ماه پیش
پیش بینی میشود حدود ۸۰ میلیارد دلار طی ۲ سال گذشته توسط صادر کنندگان ,سرمایه داران و مردم عادی در داخل و خارج از کشور بدلیل حفظ ارزش پول ذخیره شده است. مدیریت بانک مرکزی در حفظ قیمت دلار در حدود ۱۳ هزار تومان طی هفته های گذشته و بدنبال آن کمرنگ شدن انتظارات تورمی , باعث شده بخشی  از ارزهای ذخیره شده وارد بازار شود لذا عرضه ارز در بازار آزاد و سامانه نیما افزایش یافته و منجر به کاهش قابل توجه قیمت ارز گردیده (علارغم خواست بانک مرکزی چرا که در چند روز گذشته قیمت در بازار ازاد همواره کمتر از قیمت بانک مرکزی بوده است) .سقوط همزمان بازار بورس ,طلا و ارز حاکی از واقعی بودن شرایط  دارد. با توجه به ادامه فشارهای اقتصادی و کاهش صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز بنظرمیرسد شرایط موجود پایدار نباشد و در بلند مدت مجددا قیمتها افزایش خواهند یافت
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53