loader

کاهش ارزش پول ملی

۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۵۸ ماه پیش
بدلیل کاهش ارزش پول ملی در ایران, ورود گردشگر به کشور ۴۰ درصد افزایش و خروج آن ۲۰ درصد کاهش یافته که این میتواند دلیل دیگری بر ثبات کنونی بازارارز باشد. از سوی دیگر بواسطه انتخابات مجلس در اسفند سال جاری ,دولت حداکثر تلاش خود را جهت ثبات در بازار ارز انجام خواهد داد. لذا بنظر میرسد عمده نوسان قیمت پوند از ناحیه تحولات مربوط به برگزیت و تغییرارزش پوند خواهد بود
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53