loader

سخنان حسن روحانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۵۴ ماه پیش

"در این ۴۱ سال سخت‌ترین روزها و سال‌ها این سال‌ها و ماه‌هایاخیر بوده است به گونه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون هرگز زمانی نبوده که برایفروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به دنیا تا این حد دچار مشکل شویم.. دولت در تامین ۶۵ درصد بودجه با مشکل روبرو است " این بخشی از سخنان حسن روحانیاست که باعث شکسته شدن سد قیمت دلار از ۱۱۷۵۰ تومان شد که در سه ماه گذشته شکستهنشده بود. آیا این روند موقتی است یا بلندمدت؟ برای پاسخ به این سوال ۳ سناریو قیمتیمتصور است.۱- تقاضای فصلی محرک قیمت خواهد بود۲- تشدید ریسک سیاسی باعث تقاضایسفته بازی است.۳-شاخصهای کلان کشور که بخشی ازآن توسط روحانی بیان شد تعیین کننده خواهدبود 

WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53