loader

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

۱۳۹۸/۱۱/۱۱ - ۵۲ ماه پیش
در آستانه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزش پوند تقویت شده که بیشتر بدلیل پایان ماراتن برگزیت است . در ماه فوریه دو اتفاق مهم دیگر نیز بازار ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد ۱- سر رسید مجوز آمریکا جهت خرید گاز و برق عراق از ایران که به احتمال بسیار زیاد تمدید نخواهد شد. در حال حاضر عراق یکی از منابع تامین ارز ایران است لذا با فشار بیشتر امریکا بر عراق ,عرضه ارز از این منبع نیز محدود خواهد شد.۲- اجلاس بعدی سازمان مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی که با توجه به عدم تصویب قانون آن در ایران و به احتمال زیاد اسم ایران را در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار خواهد داد و حتی باعث قطع همکاری بانکهای چین  با ایران میشود
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53