loader

ویروس کرونا در ایران و چین

۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۵۲ ماه پیش
تصمیم (اف ای تی اف) حداقل در کوتاه مدت نباید علت اصلی افزایش اخیر نرخ ارز قلمداد شود چرا که  این تصمیم از چند هفته قبل پیش بینی میشد و به اصطلاح بازار ارز قیمت را پیش خور کرده بود. ایران پس از چین _بعنوان عمده شریک تجاری ایران _ به بزرگترین قربانی بیماری کرونا تبدلیل شده بطوریکه تقریبا تمام کشورهای همسایه مرزهای خود را بر روی ایران بسته اند. از سوی دیگر روند و نتیجه انتخابات حاکی از تلاش حاکمیت در یکدست کردن کامل مراکز تصمیم گیری همسو با سیاستهای حکومت دارد. بنظر میرسد بانک مرکزی نیز جهت تامین بخشی از بودجه دولت در شب عید رضایت نسبی از افزایش قیمت ارز دارد. در شرایط حاضر پیش بینی قیمتها غیر ممکن است ولیکن قیمت ارز در کوتاه مدت  نتیجه برآیند  عوامل یاد شده در بالا بخصوص وضعیت ویروس کرونا در ایران و چین خواهد داشت
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53