loader

علت اصلی کاهش قیمت ارز

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ - ۵۰ ماه پیش
بنظر میرسد علت اصلی کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر کوچ نقدینگی به بازار بورس است . این در حالی است که قیمت نفت به زیر ۱۵ دلار در هر بشکه کاهش یافته و قرنطینه دبی نیز تا آخر این هفته تمدید شده است. متاسفانه دولت در نظر دارد رکورد زنی بدون پشتوانه بورس به هر قیمتی ادامه پیدا کند تا بتواند از این طریق کمی از کسری بودجه و بدهی های خود را جبران نماید . کاهش سود بانکی نیز باید در همین راستا ارزیابی شود که موجب رشد بیشتر شاخص بورس شده است. البته این روند همیشگی نخواهد بود و با شکستن حباب قیمت در بورس ,سایر بازارهای موازی مانند بازار ارز شاهد افزایش قیمت خواهند بود
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53